16.08.20 Totalsnitt

LeagueLeader Report - Player Standings Report for O2EV20 - Online 200 E Vaar 2020

 

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Ole Christian Sunden Mandalitten 54.52
25
15
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
150
Geir Rosland Best Spangereid 54.37
60
40
0
0
0
0
0
0
0
62
10
0
0
119
Raymond Gilje Powerpuff 53.58
30
18
0
0
0
0
0
0
0
29
1
0
0
50
Aslak Toft Powerpuff 51.10
10
8
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
50
Eivind Aarnes Powerpuff 50.34
55
33
0
0
0
0
0
0
0
39
5
0
0
90
Svein Stian Hovden Powerpuff 49.14
55
30
0
0
0
0
0
0
0
49
1
1
0
84
May Johnsen Sexy Legs 48.97
50
21
0
0
0
0
0
0
0
45
2
1
0
108
Oddleif Pedersen Sexy Legs 48.35
50
18
0
0
0
0
0
0
0
32
3
0
0
79
Benjamin Vea Best Spangereid 45.98
10
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
6
Andre Pedersen Best Spangereid 45.43
50
21
0
0
0
0
0
0
0
33
2
0
0
127
Wenche Loevberg Mandalitten 45.32
50
11
0
0
0
0
0
0
0
21
3
0
0
42
Jon Johannessen Sexy Legs 44.70
55
14
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
85
Siv Elin Nordby Best Spangereid 44.69
60
24
0
0
0
0
0
0
0
22
1
0
0
72
Mona Skadberg Mandalitten 44.00
50
18
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
40
Tanya Syvertsen {Substitutes} 42.78
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Svein Gunnar Hovden Powerpuff 40.89
15
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
Joakim Sommerseth Mandalitten 40.73
55
10
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
86
Gry Helene Hovden Powerpuff 40.04
10
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
58
Anne Gunn Hovden Sexy Legs 39.47
25
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
47

 

 


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Geir Rosland Best Spangereid
2.13
60
40
36
17
11
0
0
4
0
2231
1582
Raymond Gilje Powerpuff
2.01
30
19
10
9
3
0
1
0
0
1093
734
Ole Christian Sunden Mandalitten
1.91
25
14
10
3
2
0
0
0
0
796
508
Eivind Aarnes Powerpuff
1.89
55
35
25
7
2
0
0
1
0
2065
1300
Aslak Toft Powerpuff
1.86
10
7
4
0
0
0
0
0
0
367
227
Andre Pedersen Best Spangereid
1.71
50
26
22
8
3
0
0
2
0
2189
1247
Svein Stian Hovden Powerpuff
1.60
55
29
19
11
3
0
0
1
0
2305
1230
Mona Skadberg Mandalitten
1.58
50
20
13
11
4
1
0
0
0
2020
1063
May Johnsen Sexy Legs
1.57
50
19
17
7
2
0
0
0
0
2080
1091
Siv Elin Nordby Best Spangereid
1.56
60
28
28
6
2
0
0
0
0
2633
1371
Oddleif Pedersen Sexy Legs
1.55
50
10
8
11
1
0
0
0
0
1852
954
Wenche Loevberg Mandalitten
1.38
50
15
7
6
0
0
0
1
0
2136
983
Jon Johannessen Sexy Legs
1.36
55
10
15
4
2
0
0
0
0
2364
1075
Joakim Sommerseth Mandalitten
1.35
55
11
14
6
2
0
1
0
0
2382
1070
Gry Helene Hovden Powerpuff
1.18
10
2
1
1
0
0
0
0
0
500
197
Svein Gunnar Hovden Powerpuff
1.16
15
2
0
0
0
0
1
0
0
778
301
Tanya Syvertsen {Substitutes}
1.15
5
0
1
0
0
0
0
0
0
255
98
Benjamin Vea Best Spangereid
1.10
10
0
3
0
1
0
0
0
0
471
173
Anne Gunn Hovden Sexy Legs
0.98
25
1
3
1
0
0
0
0
0
895
291