05.12.23 Tabell


LeagueLeader Report - Team Standings Report for R4CH23 - Rog Agd Sor 400C Host 23

Team Standings, sorted by Match Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: C
Best Paa Bunn
71.8
195
140
55
+85
13
BBgjengen 2
65.6
195
128
67
+61
10
Fomlene
55.4
195
108
87
+21
9
Dartbanden
41.5
195
81
114
-33
5
Dream Team
39.0
195
76
119
-43
5
Squad
26.7
195
52
143
-91
3

 Reservesnitt for divisjonen er - opp til 54,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.


Division C


Week Date Home Away   At Result Notes
1 8/22/2023
At Fat Tire 2 Fomlene BBgjengen 2 At Holdeplassen H 09 - 04
At Kroen Pub Dream Team Best Paa Bunn At Kroen Pub 01 - 12
At Holdeplassen V Dartbanden Squad At Fat Tire 4 07 - 06
   
2 8/29/2023
At Holdeplassen V Dartbanden BBgjengen 2 At Holdeplassen V 04 - 09
At Fat Tire 4 Squad Dream Team At Fat Tire 4 02 - 11
At Fat Tire 1 Best Paa Bunn Fomlene At Fat Tire 1 05 - 08
   
3 9/05/2023
At Holdeplassen H BBgjengen 2 Best Paa Bunn At Fat Tire 1 07 - 06
At Fat Tire 2 Fomlene Squad At Fat Tire 2 10 - 03
At Kroen Pub Dream Team Dartbanden At Holdeplassen V 07 - 06
   
4 9/12/2023
At Kroen Pub Dream Team BBgjengen 2 At Holdeplassen H 02 - 11
At Holdeplassen V Dartbanden Fomlene At Fat Tire 2 06 - 07
At Fat Tire 4 Squad Best Paa Bunn At Fat Tire 4 02 - 11
   
5 9/19/2023
At Holdeplassen H BBgjengen 2 Squad At Fat Tire 4 12 - 01
At Fat Tire 1 Best Paa Bunn Dartbanden At Holdeplassen V 07 - 06
At Fat Tire 2 Fomlene Dream Team At Fat Tire 2 08 - 05
   
6 9/26/2023
At Holdeplassen H BBgjengen 2 Fomlene At Fat Tire 2 06 - 07
At Fat Tire 1 Best Paa Bunn Dream Team At Fat Tire 1 09 - 04
At Fat Tire 4 Squad Dartbanden At Holdeplassen V 03 - 10
   
7 10/03/2023
At Holdeplassen H BBgjengen 2 Dartbanden At Holdeplassen H 12 - 01
At Kroen Pub Dream Team Squad At Kroen Pub 04 - 09
At Fat Tire 2 Fomlene Best Paa Bunn At Fat Tire 2 03 - 10
   
8 10/10/2023
At Fat Tire 1 Best Paa Bunn BBgjengen 2 At Holdeplassen H 07 - 06
At Fat Tire 4 Squad Fomlene At Fat Tire 4 03 - 10 Squad
At Holdeplassen V Dartbanden Dream Team At Kroen Pub 05 - 08
   
9 10/17/2023
At Holdeplassen H BBgjengen 2 Dream Team At Kroen Pub 09 - 04
At Fat Tire 2 Fomlene Dartbanden At Holdeplassen V 06 - 07
At Fat Tire 1 Best Paa Bunn Squad At Fat Tire 1 13 - 00
   
10 10/24/2023
At Fat Tire 4 Squad BBgjengen 2 At Holdeplassen H 02 - 11
At Holdeplassen V Dartbanden Best Paa Bunn At Fat Tire 1 04 - 09
At Kroen Pub Dream Team Fomlene At Kroen Pub 07 - 06
   
11 10/31/2023
At Fat Tire 2 Fomlene BBgjengen 2 At Holdeplassen H 09 - 04 Fomlene
At Kroen Pub Dream Team Best Paa Bunn At Kroen Pub 03 - 10
At Holdeplassen V Dartbanden Squad At Fat Tire 4 04 - 09
   
12 11/07/2023
At Holdeplassen V Dartbanden BBgjengen 2 At Holdeplassen V 02 - 11
At Fat Tire 4 Squad Dream Team At Fat Tire 4 03 - 10
At Fat Tire 1 Best Paa Bunn Fomlene At Fat Tire 1 08 - 05
   
13 11/14/2023
At Holdeplassen H BBgjengen 2 Best Paa Bunn At Fat Tire 1 05 - 08
At Fat Tire 2 Fomlene Squad At Fat Tire 2 06 - 07
At Kroen Pub Dream Team Dartbanden At Holdeplassen V 01 - 12
   
14 11/21/2023
At Kroen Pub Dream Team BBgjengen 2 At Holdeplassen H 04 - 09
At Holdeplassen V Dartbanden Fomlene At Fat Tire 2 07 - 06
At Fat Tire 4 Squad Best Paa Bunn At Fat Tire 4 01 - 12
   
   
    Spillefri Utsatte kamper
   
15 12/05/2023
At Holdeplassen H BBgjengen 2 Squad At Fat Tire 4 12 - 01
At Fat Tire 1 Best Paa Bunn Dartbanden At Holdeplassen V 13 - 00 W.O. Dartbanden
At Fat Tire 2 Fomlene Dream Team At Fat Tire 2 08 - 05
       

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern