14.02.21 TabellReservesnitt for divisjonen er - opp til 55,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division G


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 03/01/2021
At Ore Kro G3 3 Ore Pink Ladies 1016 Random At Neptune Pub 5
At Absolute Bar G3 1 Frhald Prinsessene KAOS 3 At Absolute Bar G3 1
At Ore Kro G3 6 Oresus 1 Ore We Dont Care At Ore Kro G3 5
Olavs Fighters 1 BYE    
   
   
2 03/08/2021
At Ore Kro G3 6 Oresus 1 1016 Random At Neptune Pub 5
At Ore Kro G3 5 Ore We Dont Care Olavs Fighters 1 At Olavs Pub Sarp 4
At Olsen Pub Sarp H KAOS 3 Ore Pink Ladies At Ore Kro G3 3
BYE Frhald Prinsessene    
   
   
3 03/15/2021
At Neptune Pub 5 1016 Random KAOS 3 At Neptune Pub 5
At Absolute Bar G3 1 Frhald Prinsessene Ore We Dont Care At Ore Kro G3 5
At Olavs Pub Sarp 4 Olavs Fighters 1 Oresus 1 At Ore Kro G3 6
Ore Pink Ladies BYE    
   
   
4 03/22/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Olavs Fighters 1 1016 Random At Neptune Pub 5
At Ore Kro G3 6 Oresus 1 Frhald Prinsessene At Absolute Bar G3 1
At Ore Kro G3 5 Ore We Dont Care Ore Pink Ladies At Ore Kro G3 3
BYE KAOS 3    
   
   
5 03/29/2021
At Olsen Pub Sarp H KAOS 3 Ore We Dont Care At Ore Kro G3 5
At Ore Kro G3 3 Ore Pink Ladies Oresus 1 At Ore Kro G3 6
At Absolute Bar G3 1 Frhald Prinsessene Olavs Fighters 1 At Olavs Pub Sarp 4
1016 Random BYE    
   
   
   
  04/05/2021
    Spillefri Påske
   
   
   
6 04/12/2021
At Absolute Bar G3 1 Frhald Prinsessene 1016 Random At Neptune Pub 5
At Olavs Pub Sarp 4 Olavs Fighters 1 Ore Pink Ladies At Ore Kro G3 3
At Ore Kro G3 6 Oresus 1 KAOS 3 At Ore Kro G3 6
Ore We Dont Care BYE    
   
   
7 04/19/2021
At Neptune Pub 5 1016 Random Ore We Dont Care At Ore Kro G3 6
At Olsen Pub Sarp H KAOS 3 Olavs Fighters 1 At Olavs Pub Sarp 4
At Ore Kro G3 3 Ore Pink Ladies Frhald Prinsessene At Absolute Bar G3 1
BYE Oresus 1    
   
   
8 04/26/2021
At Neptune Pub 5 1016 Random Ore Pink Ladies At Ore Kro G3 3
At Olsen Pub Sarp H KAOS 3 Frhald Prinsessene At Absolute Bar G3 1
At Ore Kro G3 5 Ore We Dont Care Oresus 1 At Ore Kro G3 6
BYE Olavs Fighters 1    
   
   
9 05/03/2021
At Neptune Pub 5 1016 Random Oresus 1 At Ore Kro G3 6
At Olavs Pub Sarp 4 Olavs Fighters 1 Ore We Dont Care At Ore Kro G3 5
At Ore Kro G3 3 Ore Pink Ladies KAOS 3 At Ore Kro G3 3
Frhald Prinsessene BYE    
   
   
   
  05/10/2021
    Spillefri Utsatte kamper
  05/17/2021
    Spillefri Utsatte kamper
  05/24/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
10 05/31/2021
At Olsen Pub Sarp H KAOS 3 1016 Random At Neptune Pub 5
At Ore Kro G3 5 Ore We Dont Care Frhald Prinsessene At Absolute Bar G3 1
At Ore Kro G3 6 Oresus 1 Olavs Fighters 1 At Olavs Pub Sarp 4
BYE Ore Pink Ladies    
   
   
11 06/07/2021
At Neptune Pub 5 1016 Random Olavs Fighters 1 At Olavs Pub Sarp 4
At Absolute Bar G3 1 Frhald Prinsessene Oresus 1 At Ore Kro G3 6
At Ore Kro G3 3 Ore Pink Ladies Ore We Dont Care At Ore Kro G3 5
KAOS 3 BYE    
   
   
12 06/14/2021
At Ore Kro G3 5 Ore We Dont Care KAOS 3 At Ore Kro G3 5
At Ore Kro G3 6 Oresus 1 Ore Pink Ladies At Ore Kro G3 3
At Olavs Pub Sarp 4 Olavs Fighters 1 Frhald Prinsessene At Absolute Bar G3 1
BYE 1016 Random    
   
   
13 06/21/2021
At Neptune Pub 5 1016 Random Frhald Prinsessene At Absolute Bar G3 1
At Ore Kro G3 3 Ore Pink Ladies Olavs Fighters 1 At Olavs Pub Sarp 4
At Olsen Pub Sarp H KAOS 3 Oresus 1 At Ore Kro G3 6
BYE Ore We Dont Care    
   
   
   
  06/28/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
14 07/05/2021
At Ore Kro G3 6 Ore We Dont Care 1016 Random At Neptune Pub 5
At Olavs Pub Sarp 4 Olavs Fighters 1 KAOS 3 At Olavs Pub Sarp 4
At Absolute Bar G3 1 Frhald Prinsessene Ore Pink Ladies At Ore Kro G3 3
Oresus 1 BYE