25.09.23 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 64,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.


Division C


Week Date Home Away At Result Notes
1 8/21/2023
Fredrikshald 2 Stallens Ponnier Absolute Bar G3 1 06 - 07
Blanda Drops Infinity Neptune Pub 6 10 - 03
Nautilus 5 Nautibulls Neptune Pub 8 07 - 06
Plankebyen Team Absolute Odins Kro 1 03 - 10
2 8/28/2023
Plankebyen Stallens Ponnier Odins Kro 1 07 - 06
Team Absolute Nautilus 5 Absolute Bar G3 1 08 - 05
Nautibulls Blanda Drops Neptune Pub 6 07 - 06
Infinity Fredrikshald 2 Olsen Pub Vegg 04 - 09
3 9/04/2023
Stallens Ponnier Infinity Stallen G3H 08 - 05
Fredrikshald 2 Nautibulls Absolute Bar G3 1 05 - 08
Blanda Drops Team Absolute Neptune Pub 6 03 - 10
Nautilus 5 Plankebyen Neptune Pub 8 05 - 08
4 9/11/2023
Nautilus 5 Stallens Ponnier Neptune Pub 8 Utsatt Stallens Ponnier
Plankebyen Blanda Drops Odins Kro 1 13 - 00
Team Absolute Fredrikshald 2 Absolute Bar G3 1 11 - 02
Nautibulls Infinity Neptune Pub 6 11 - 02
5 9/18/2023
Stallens Ponnier Nautibulls Stallen G3H 00 - 13 W.O. Stallens Ponnier
Infinity Team Absolute Olsen Pub Vegg 03 - 10
Fredrikshald 2 Plankebyen Absolute Bar G3 1 Utsatt Plankebyen
Blanda Drops Nautilus 5 Neptune Pub 6 Utsatt Blanda Drops
6 9/25/2023
Blanda Drops Stallens Ponnier Neptune Pub 6 06 - 07
Nautilus 5 Fredrikshald 2 Neptune Pub 8 06 - 07
Plankebyen Infinity Odins Kro 1 10 - 03
Team Absolute Nautibulls Absolute Bar G3 1 10 - 03
7 10/02/2023
Stallens Ponnier Team Absolute Stallen G3H
Nautibulls Plankebyen Neptune Pub 6
Infinity Nautilus 5 Olsen Pub Vegg
Fredrikshald 2 Blanda Drops Absolute Bar G3 1
8 10/09/2023
Stallens Ponnier Fredrikshald 2 Stallen G3H
Infinity Blanda Drops Olsen Pub Vegg
Nautibulls Nautilus 5 Neptune Pub 6
Team Absolute Plankebyen Absolute Bar G3 1 Fremskyndet
9 10/16/2023
Stallens Ponnier Plankebyen Stallen G3H
Nautilus 5 Team Absolute Neptune Pub 8
Blanda Drops Nautibulls Neptune Pub 6
Fredrikshald 2 Infinity Absolute Bar G3 1
10 10/23/2023
Infinity Stallens Ponnier Olsen Pub Vegg
Nautibulls Fredrikshald 2 Neptune Pub 6
Team Absolute Blanda Drops Absolute Bar G3 1
Plankebyen Nautilus 5 Odins Kro 1
11 10/30/2023
Stallens Ponnier Nautilus 5 Stallen G3H
Blanda Drops Plankebyen Neptune Pub 6
Fredrikshald 2 Team Absolute Absolute Bar G3 1
Infinity Nautibulls Olsen Pub Vegg
12 11/06/2023
Nautibulls Stallens Ponnier Neptune Pub 6
Team Absolute Infinity Absolute Bar G3 1
Plankebyen Fredrikshald 2 Odins Kro 1
Nautilus 5 Blanda Drops Neptune Pub 8
13 11/13/2023
Stallens Ponnier Blanda Drops Stallen G3H
Fredrikshald 2 Nautilus 5 Absolute Bar G3 1
Infinity Plankebyen Olsen Pub Vegg Fremskyndet
Nautibulls Team Absolute Neptune Pub 6
   
   
    Spillefri Utsatte Kamper
   
14 11/27/2023
Team Absolute Stallens Ponnier Absolute Bar G3 1
Plankebyen Nautibulls Odins Kro 1
Nautilus 5 Infinity Neptune Pub 8
Blanda Drops Fredrikshald 2 Neptune Pub 6
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern