14.02.21 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 48,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division C


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 03/04/2021
At Askim G3 V Corner Bullets ZBulls Girls At Queens G3 2etg V
At Olsen Pub Sarp V KAOS 4 Ore Disney At Ore Kro G3 1
At Absolute Bar G3 3 ReveHalen Olavs Angels 2 At Olsen Pub Sarp V
At Stallen G3H Stallens Vallaker Corner Queens At Askim G3 Vegg
   
   
2 03/11/2021
At Stallen G3H Stallens Vallaker ZBulls Girls At Queens G3 2etg V
At Askim G3 Vegg Corner Queens ReveHalen At Absolute Bar G3 3
At Olsen Pub Sarp V Olavs Angels 2 KAOS 4 At Olsen Pub Sarp V
At Ore Kro G3 1 Ore Disney Corner Bullets At Askim G3 V
   
   
3 03/18/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls Girls Ore Disney At Ore Kro G3 1
At Askim G3 V Corner Bullets Olavs Angels 2 At Olsen Pub Sarp V
At Olsen Pub Sarp V KAOS 4 Corner Queens At Askim G3 Vegg
At Absolute Bar G3 3 ReveHalen Stallens Vallaker At Stallen G3H
   
   
4 03/25/2021
At Absolute Bar G3 3 ReveHalen ZBulls Girls At Queens G3 2etg V
At Stallen G3H Stallens Vallaker KAOS 4 At Olsen Pub Sarp V
At Askim G3 Vegg Corner Queens Corner Bullets At Askim G3 V
At Olsen Pub Sarp V Olavs Angels 2 Ore Disney At Ore Kro G3 1
   
   
   
04/01/2021
  Spillefri Påske
   
   
   
5 04/08/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls Girls Olavs Angels 2 At Olsen Pub Sarp V
At Ore Kro G3 1 Ore Disney Corner Queens At Askim G3 Vegg
At Askim G3 V Corner Bullets Stallens Vallaker At Stallen G3H
At Olsen Pub Sarp V KAOS 4 ReveHalen At Absolute Bar G3 3
   
   
6 04/15/2021
At Olsen Pub Sarp V KAOS 4 ZBulls Girls At Queens G3 2etg V
At Absolute Bar G3 3 ReveHalen Corner Bullets At Askim G3 V
At Stallen G3H Stallens Vallaker Ore Disney At Ore Kro G3 1
At Askim G3 Vegg Corner Queens Olavs Angels 2 At Olsen Pub Sarp V
   
   
7 04/22/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls Girls Corner Queens At Askim G3 Vegg
At Olsen Pub Sarp V Olavs Angels 2 Stallens Vallaker At Stallen G3H
At Ore Kro G3 1 Ore Disney ReveHalen At Absolute Bar G3 3
At Askim G3 V Corner Bullets KAOS 4 At Olsen Pub Sarp V
   
   
8 04/29/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls Girls Corner Bullets At Askim G3 V
At Ore Kro G3 1 Ore Disney KAOS 4 At Olsen Pub Sarp V
At Olsen Pub Sarp V Olavs Angels 2 ReveHalen At Absolute Bar G3 3
At Askim G3 Vegg Corner Queens Stallens Vallaker At Stallen G3H
   
   
9 05/06/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls Girls Stallens Vallaker At Stallen G3H
At Absolute Bar G3 3 ReveHalen Corner Queens At Askim G3 Vegg
At Olsen Pub Sarp V KAOS 4 Olavs Angels 2 At Olsen Pub Sarp V
At Askim G3 V Corner Bullets Ore Disney At Ore Kro G3 1
   
   
   
05/13/2021
  Spillefri Utsatte kamper
 
05/20/2021
  Spillefri Utsatte kamper
 
05/27/2021
  Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
10 06/03/2021
At Ore Kro G3 1 Ore Disney ZBulls Girls At Queens G3 2etg V
At Olsen Pub Sarp V Olavs Angels 2 Corner Bullets At Askim G3 V
At Askim G3 Vegg Corner Queens KAOS 4 At Olsen Pub Sarp V
At Stallen G3H Stallens Vallaker ReveHalen At Absolute Bar G3 3
   
   
11 06/10/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls Girls ReveHalen At Absolute Bar G3 3
At Olsen Pub Sarp V KAOS 4 Stallens Vallaker At Stallen G3H
At Askim G3 V Corner Bullets Corner Queens At Askim G3 Vegg
At Ore Kro G3 1 Ore Disney Olavs Angels 2 At Olsen Pub Sarp V
   
   
12 06/17/2021
At Olsen Pub Sarp V Olavs Angels 2 ZBulls Girls At Queens G3 2etg V
At Askim G3 Vegg Corner Queens Ore Disney At Ore Kro G3 1
At Stallen G3H Stallens Vallaker Corner Bullets At Askim G3 V
At Absolute Bar G3 3 ReveHalen KAOS 4 At Olsen Pub Sarp V
   
   
13 06/24/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls Girls KAOS 4 At Olsen Pub Sarp V
At Askim G3 V Corner Bullets ReveHalen At Absolute Bar G3 3
At Ore Kro G3 1 Ore Disney Stallens Vallaker At Stallen G3H
At Olsen Pub Sarp V Olavs Angels 2 Corner Queens At Askim G3 Vegg
   
   
   
  07/01/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
14 07/08/2021
At Askim G3 Vegg Corner Queens ZBulls Girls At Queens G3 2etg V    
At Stallen G3H Stallens Vallaker Olavs Angels 2 At Olsen Pub Sarp V
At Absolute Bar G3 3 ReveHalen Ore Disney At Ore Kro G3 1
At Olsen Pub Sarp V KAOS 4 Corner Bullets At Askim G3 V
       
       

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern