12.03.20 Tabell

LeagueLeader Report - Team Standings Report for 40BV20 - 400 B Ostfold Vaar 2020

Team Standings, sorted by Match Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: B
ZBulls Elite
82.9
117
97
20
+77
9
Ore 3
59.0
117
69
48
+21
6
Nautilus GladeGutter
53.8
117
63
54
+ 9
6
Stallens Ponnier
46.2
91
42
49
- 7
4
1016 Elite
45.3
117
53
64
-11
4
Ore 2
38.5
91
35
56
-21
2
Fredrikshald Svorsk
36.5
104
38
66
-28
2
Plankebyen 1
30.8
104
32
72
-40
0

  

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 69,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.


 

Division B


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 01/15/2020
Ore 2 Stallens Ponnier Ore Kro G3 1 06 - 07
Nautilus GladeGutter Fredrikshald Svorsk Neptune Pub 3 07 - 06
ZBulls Elite 1016 Elite Queens G3 2etg V 12 - 01
Plankebyen 1 Ore 3 Dragen G3 H 05 - 08
   
2 01/22/2020
Plankebyen 1 Stallens Ponnier Dragen G3 H 05 - 08
Ore 3 ZBulls Elite Ore Kro G3 1 03 - 10
1016 Elite Nautilus GladeGutter 1016 Sarp G3 3 09 - 04
Fredrikshald Svorsk Ore 2 Absolute Bar G3 3 06 - 07
   
3 01/29/2020
Stallens Ponnier Fredrikshald Svorsk Stallen G3H 06 - 07
Ore 2 1016 Elite Ore Kro G3 1 03 - 10
Nautilus GladeGutter Ore 3 Neptune Pub 3 04 - 09
ZBulls Elite Plankebyen 1 Queens G3 2etg V 11 - 02
   
4 02/05/2020
ZBulls Elite Stallens Ponnier Queens G3 2etg V 12 - 01
Plankebyen 1 Nautilus GladeGutter Dragen G3 H 03 - 10
Ore 3 Ore 2 Ore Kro G3 1 07 - 06
1016 Elite Fredrikshald Svorsk 1016 Sarp G3 3 10 - 03
   
5 02/12/2020
Stallens Ponnier 1016 Elite Stallen G3H 08 - 05 Fremskyndet
Fredrikshald Svorsk Ore 3 Absolute Bar G3 3 05 - 08
Ore 2 Plankebyen 1 Ore Kro G3 1 08 - 05
Nautilus GladeGutter ZBulls Elite Neptune Pub 3 04 - 09
   
6 02/19/2020
Nautilus GladeGutter Stallens Ponnier Neptune Pub 3 08 - 05
ZBulls Elite Ore 2 Queens G3 2etg V 13 - 00
Plankebyen 1 Fredrikshald Svorsk Dragen G3 H 05 - 08
Ore 3 1016 Elite Ore Kro G3 1 11 - 02
   
7 02/26/2020
Stallens Ponnier Ore 3 Stallen G3H 07 - 06
1016 Elite Plankebyen 1 1016 Sarp G3 3 07 - 06
Fredrikshald Svorsk ZBulls Elite Absolute Bar G3 3 01 - 12
Ore 2 Nautilus GladeGutter Ore Kro G3 1 05 - 08
   
8 03/04/2020
Stallens Ponnier Ore 2 Stallen G3H Utsatt Ore 2
Fredrikshald Svorsk Nautilus GladeGutter Absolute Bar G3 3 02 - 11
1016 Elite ZBulls Elite 1016 Sarp G3 3 03 - 10
Ore 3 Plankebyen 1 Ore Kro G3 1 12 - 01
   
9 03/11/2020
Stallens Ponnier Plankebyen 1 Stallen G3H Utsatt  
ZBulls Elite Ore 3 Queens G3 2etg V 08 - 05
Nautilus GladeGutter 1016 Elite Neptune Pub 3 07 - 06 Fremskyndet
Ore 2 Fredrikshald Svorsk Ore Kro G3 1 Utsatt  
   
10 03/18/2020
Fredrikshald Svorsk Stallens Ponnier Absolute Bar G3 3 Utsatt
1016 Elite Ore 2 1016 Sarp G3 3 Utsatt
Ore 3 Nautilus GladeGutter Ore Kro G3 1 Utsatt
Plankebyen 1 ZBulls Elite Dragen G3 H Utsatt
   
11 03/25/2020
Stallens Ponnier ZBulls Elite Stallen G3H Utsatt
Nautilus GladeGutter Plankebyen 1 Neptune Pub 3 Utsatt
Ore 2 Ore 3 Ore Kro G3 1 Utsatt
Fredrikshald Svorsk 1016 Elite Absolute Bar G3 3 Utsatt
   
12 04/01/2020
1016 Elite Stallens Ponnier 1016 Sarp G3 3 Utsatt
Ore 3 Fredrikshald Svorsk Ore Kro G3 1 Utsatt
Plankebyen 1 Ore 2 Dragen G3 H Utsatt
ZBulls Elite Nautilus GladeGutter Queens G3 2etg V Utsatt
   
   
  04/08/2020
    Påske Spillefri
   
   
13 04/15/2020
Stallens Ponnier Nautilus GladeGutter Stallen G3H Utsatt
Ore 2 ZBulls Elite Ore Kro G3 1 Utsatt
Fredrikshald Svorsk Plankebyen 1 Absolute Bar G3 3 Utsatt
1016 Elite Ore 3 1016 Sarp G3 3 Utsatt
   
   
  04/22/2020
    EM Spillefri
   
   
14 04/29/2020
Ore 3 Stallens Ponnier Ore Kro G3 1
Plankebyen 1 1016 Elite Dragen G3 H
ZBulls Elite Fredrikshald Svorsk Queens G3 2etg V    
Nautilus GladeGutter Ore 2 Neptune Pub 3