Østfold B-200

13.12.17 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20BH17 - 200 B Ostfold Host 2017

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: B
Kokosgjengen
70.3
182
128
54
+ 74
13
Flesk Og Duppe
65.4
182
119
63
+ 56
10
Girlpower
56.0
182
102
80
+ 22
10
Askim DK
57.1
182
104
78
+ 26
8
1016
54.4
182
99
83
+ 16
7
Stallens Cowgirls
43.4
182
79
103
- 24
5
Trippel11 Babes
25.3
182
46
136
- 90
2
Ore 6
28.0
182
51
131
- 80
1

 

LeagueLeader

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 51,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division B


Week Date Home Away At Result Notes
   
1 08/30/2017
1016
Kokosgjengen
1016 Sarp G3 1 06 - 07
Girlpower
Flesk Og Duppe
Olavs Pub Sarp 5 02 - 11 Fremskyndet
Askim DK
Ore 6
Askim G3 V 13 - 00
Stallens Cowgirls
Trippel11 Babes
Stallen G3V 09 - 04 Fremskyndet
   
2 09/06/2017
Stallens Cowgirls
Kokosgjengen
Stallen G3V 04 - 09
Trippel11 Babes
Ore 6
1016 Sarp G3 1 07 - 06
Askim DK
Girlpower
Askim G3 V 06 - 07
Flesk Og Duppe
1016
Dragen G3 V 04 - 09
   
3 09/13/2017
Kokosgjengen
Flesk Og Duppe
Neptune Pub 2 07 - 06
1016
Askim DK
1016 Sarp G3 1 08 - 05
Girlpower
Trippel11 Babes
Olavs Pub Sarp 5 09 - 04
Ore 6
Stallens Cowgirls
Ore Kro G3 3 04 - 09
   
4 09/20/2017
Ore 6
Kokosgjengen
Ore Kro G3 3 00 - 13
Stallens Cowgirls
Girlpower
Stallen G3V 02 - 11
Trippel11 Babes
1016
1016 Sarp G3 1 02 - 11 Fremskyndet
Askim DK
Flesk Og Duppe
Askim G3 V 06 - 07  
   
5 09/27/2017
Kokosgjengen
Askim DK
Neptune Pub 2 09 - 04
Flesk Og Duppe
Trippel11 Babes
Dragen G3 V 10 - 03
1016
Stallens Cowgirls
1016 Sarp G3 1 03 - 10
Ore 6
Girlpower
Ore Kro G3 3 06 - 07
   
6 10/04/2017
Girlpower
Kokosgjengen
Olavs Pub Sarp 5 01 - 12
1016
Ore 6
1016 Sarp G3 1 04 - 09 Ore 6
Stallens Cowgirls
Flesk Og Duppe
Stallen G3V 05 - 08
Askim DK
Trippel11 Babes
Askim G3 V 10 - 03
   
7 10/11/2017
Trippel11 Babes
Kokosgjengen
1016 Sarp G3 1 02 - 11
Stallens Cowgirls
Askim DK
Stallen G3V 04 - 09
Flesk Og Duppe
Ore 6
Dragen G3 V 09 - 04
Girlpower
1016
Olavs Pub Sarp 5 06 - 07
   
8 10/18/2017
Kokosgjengen
1016
Neptune Pub 2 09 - 04
Flesk Og Duppe
Girlpower
Dragen G3 V 06 - 07
Ore 6
Askim DK
Ore Kro G3 3 03 - 10
Trippel11 Babes
Stallens Cowgirls
1016 Sarp G3 1 03 - 10
   
9 10/25/2017
Kokosgjengen
Stallens Cowgirls
Neptune Pub 2 11 - 02
Ore 6
Trippel11 Babes
Ore Kro G3 3 06 - 07
Girlpower
Askim DK
Olavs Pub Sarp 5 09 - 04
1016
Flesk Og Duppe
1016 Sarp G3 1 01 - 12
   
10 11/01/2017
Flesk Og Duppe
Kokosgjengen
Dragen G3 V 12 - 01
Askim DK
1016
Askim G3 V 07 - 06
Trippel11 Babes
Girlpower
1016 Sarp G3 1 01 - 12
Stallens Cowgirls
Ore 6
Stallen G3V 10 - 03
   
11 11/08/2017
Kokosgjengen
Ore 6
Neptune Pub 2 13 - 00 W.O. Ore 6
Girlpower
Stallens Cowgirls
Olavs Pub Sarp 5 08 - 05
1016
Trippel11 Babes
1016 Sarp G3 1 11 - 02 Fremskyndet
Flesk Og Duppe
Askim DK
Dragen G3 V 06 - 07
   
12 11/15/2017
Askim DK
Kokosgjengen
Askim G3 V 03 - 10
Trippel11 Babes
Flesk Og Duppe
1016 Sarp G3 1 02 - 11
Stallens Cowgirls
1016
Stallen G3V 01 - 12
Girlpower
Ore 6
Olavs Pub Sarp 5 10 - 03
   
13 11/22/2017
Kokosgjengen
Girlpower
Neptune Pub 2 07 - 06
Ore 6
1016
Ore Kro G3 3 02 - 11 1016
Flesk Og Duppe
Stallens Cowgirls
Dragen G3 V 09 - 04
Trippel11 Babes
Askim DK
1016 Sarp G3 1 02 - 11
   
   
11/29/2017
   
Spillefri
Utsatte kamper
   
   
12/06/2017
   
Spillefri
Utsatte kamper
   
   
   
14 12/13/2017
Kokosgjengen
Trippel11 Babes
Neptune Pub 2 09 - 04
Askim DK
Stallens Cowgirls
Askim G3 V 09 - 04
Ore 6
Flesk Og Duppe
Ore Kro G3 3 05 - 08
1016
Girlpower
1016 Sarp G3 1 06 - 07