28.11.22 Tabell


LeagueLeader Report - Team Standings Report for 40AH22 - 400 A Ostfold Host 2022

Team Standings, sorted by Match Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: A
Bulldozerne
65.4
182
119
63
+56
11
Nav Seals Butchers
59.3
182
108
74
+34
8
Nautilus 1
53.3
182
97
85
+12
8
Fredrikshald 1
51.6
182
94
88
+ 6
8
Stallens Brunstige
50.0
182
91
91
0
7
TTA Bandits
47.3
182
86
96
-10
6
Kaos Elite
46.2
182
84
98
-14
6
Ore 2
26.9
182
49
133
-84
2

 Reservesnitt for divisjonen er - opp til 78,49.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division A


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 8/22/2022
Kaos Elite Fredrikshald 1 Olsen Pub Sarp H 08 - 05
Ore 2 Nautilus 1 Ore Kro G3 5 04 - 09
TTA Bandits Bulldozerne Queens G3 2etg V 06 - 07
Stallens Brunstige Nav Seals Butchers Stallen G3H 05 - 08
   
   
2 8/29/2022
Stallens Brunstige Fredrikshald 1 Stallen G3H 05 - 08 Stallens Brunstige
Nav Seals Butchers TTA Bandits Olsen Pub Sarp H 08 - 05
Bulldozerne Ore 2 Odins Kro 09 - 04
Nautilus 1 Kaos Elite Neptune Pub 1 08 - 05
   
   
3 9/05/2022
Fredrikshald 1 Nautilus 1 Absolute Bar G3 3 03 - 10
Kaos Elite Bulldozerne Olsen Pub Sarp H 07 - 06
Ore 2 Nav Seals Butchers Ore Kro G3 5 01 - 12
TTA Bandits Stallens Brunstige Queens G3 2etg V 02 - 11
   
   
4 9/12/2022
TTA Bandits Fredrikshald 1 Queens G3 2etg V 04 - 09
Stallens Brunstige Ore 2 Stallen G3H 11 - 02
Nav Seals Butchers Kaos Elite Olsen Pub Sarp H 06 - 07
Bulldozerne Nautilus 1 Odins Kro 08 - 05
   
   
5 9/19/2022
Fredrikshald 1 Bulldozerne Absolute Bar G3 3 05 - 08
Nautilus 1 Nav Seals Butchers Neptune Pub 1 07 - 06
Kaos Elite Stallens Brunstige Olsen Pub Sarp H 05 - 08
Ore 2 TTA Bandits Ore Kro G3 5 03 - 10
   
   
6 9/26/2022
Ore 2 Fredrikshald 1 Ore Kro G3 5 01 - 12
TTA Bandits Kaos Elite Queens G3 2etg V 09 - 04
Stallens Brunstige Nautilus 1 Stallen G3H 07 - 06
Nav Seals Butchers Bulldozerne Olsen Pub Sarp H 10 - 03
   
   
7 10/03/2022
Fredrikshald 1 Nav Seals Butchers Absolute Bar G3 3 08 - 05
Bulldozerne Stallens Brunstige Odins Kro 08 - 05 Fremskyndet
Nautilus 1 TTA Bandits Neptune Pub 1 08 - 05
Kaos Elite Ore 2 Olsen Pub Sarp H 06 - 07
   
   
8 10/10/2022
Fredrikshald 1 Kaos Elite Absolute Bar G3 3 08 - 05
Nautilus 1 Ore 2 Neptune Pub 1 07 - 06
Bulldozerne TTA Bandits Odins Kro 11 - 02
Nav Seals Butchers Stallens Brunstige Olsen Pub Sarp H 06 - 07
   
   
9 10/17/2022
Fredrikshald 1 Stallens Brunstige Absolute Bar G3 3 08 - 05
TTA Bandits Nav Seals Butchers Queens G3 2etg V 04 - 09 Nav Seals Butchers
Ore 2 Bulldozerne Ore Kro G3 5 01 - 12
Kaos Elite Nautilus 1 Olsen Pub Sarp H 07 - 06
   
   
10 10/24/2022
Nautilus 1 Fredrikshald 1 Neptune Pub 1 06 - 07
Bulldozerne Kaos Elite Odins Kro 10 - 03
Nav Seals Butchers Ore 2 Olsen Pub Sarp H 12 - 01 Fremskyndet
Stallens Brunstige TTA Bandits Stallen G3H 04 - 09 Fremskyndet
   
   
11 10/31/2022
Fredrikshald 1 TTA Bandits Absolute Bar G3 3 05 - 08
Ore 2 Stallens Brunstige Ore Kro G3 5 05 - 08
Kaos Elite Nav Seals Butchers Olsen Pub Sarp H 07 - 06
Nautilus 1 Bulldozerne Neptune Pub 1 01 - 12 Bulldozerne
   
   
12 11/07/2022
Bulldozerne Fredrikshald 1 Odins Kro 10 - 03
Nav Seals Butchers Nautilus 1 Olsen Pub Sarp H 04 - 09
Stallens Brunstige Kaos Elite Stallen G3H 07 - 06
TTA Bandits Ore 2 Queens G3 2etg V 10 - 03
   
   
13 11/14/2022
Fredrikshald 1 Ore 2 Absolute Bar G3 3 09 - 04
Kaos Elite TTA Bandits Olsen Pub Sarp H 08 - 05
Nautilus 1 Stallens Brunstige Neptune Pub 1 09 - 04
Bulldozerne Nav Seals Butchers Odins Kro 06 - 07
   
   
   
  11/21/2022
    Spillefri Utsatte kamper
   
       
   
14 11/28/2022
Nav Seals Butchers Fredrikshald 1 Olsen Pub Sarp H 09 - 04
Stallens Brunstige Bulldozerne Stallen G3H 04 - 09
TTA Bandits Nautilus 1 Queens G3 2etg V 07 - 06
Ore 2 Kaos Elite Ore Kro G3 5 07 - 06
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern