09.05.23 Tabell


LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20AV23 - 200 A Ostfold Vaar 2023

Team Standings, sorted by Match Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: A
Bulls Corner
67.0
182
122
60
+62
12
Ore Dream Team
61.5
182
112
70
+42
10
Olavs Angels
61.0
182
111
71
+40
9
Vikings 1
57.1
182
104
78
+26
9
Askim Dk
41.8
182
76
106
-30
5
Corner Queens
34.1
182
62
120
-58
5
Nav Seals 08
44.5
182
81
101
-20
4
Game Over
33.0
182
60
122
-62
2

 Reservesnitt for divisjonen er - opp til 54,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division A


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 1/17/2023
Olavs Angels Nav Seals 08 Olavs Pub Sarp 4 08 - 05
Askim Dk Ore Dream Team Askim G3 H 05 - 08
Bulls Corner Corner Queens Askim G3 V 13 - 00
Vikings 1 Game Over Olavs Pub Sarp 1 11 - 02
   
   
2 1/24/2023
Vikings 1 Nav Seals 08 Olavs Pub Sarp 1 09 - 04
Game Over Bulls Corner Olavs Pub Sarp 4 03 - 10
Corner Queens Askim Dk Askim G3 H 03 - 10
Ore Dream Team Olavs Angels Ore Kro G3 3 08 - 05
   
   
3 1/31/2023
Nav Seals 08 Ore Dream Team Neptune Pub 3 01 - 12
Olavs Angels Corner Queens Olavs Pub Sarp 4 10 - 03
Askim Dk Game Over Askim G3 H 07 - 06
Bulls Corner Vikings 1 Askim G3 V 07 - 06
   
   
4 2/07/2023
Bulls Corner Nav Seals 08 Askim G3 V 09 - 04
Vikings 1 Askim Dk Olavs Pub Sarp 1 11 - 02
Game Over Olavs Angels Olavs Pub Sarp 4 02 - 11
Corner Queens Ore Dream Team Askim G3 H 07 - 06
   
   
5 2/14/2023
Nav Seals 08 Corner Queens Neptune Pub 3 06 - 07
Ore Dream Team Game Over Ore Kro G3 3 09 - 04
Olavs Angels Vikings 1 Olavs Pub Sarp 4 11 - 02
Askim Dk Bulls Corner Askim G3 H 03 - 10
   
   
6 2/21/2023
Askim Dk Nav Seals 08 Askim G3 H 13 - 00 W.O. Nav Seals 08
Bulls Corner Olavs Angels Askim G3 V 08 - 05
Vikings 1 Ore Dream Team Olavs Pub Sarp 1 04 - 09
Game Over Corner Queens Olavs Pub Sarp 4 04 - 09
   
   
7 2/28/2023
Nav Seals 08 Game Over Neptune Pub 3 10 - 03
Corner Queens Vikings 1 Askim G3 H 05 - 08
Ore Dream Team Bulls Corner Ore Kro G3 3 08 - 05
Olavs Angels Askim Dk Olavs Pub Sarp 4 09 - 04
   
   
8 3/07/2023
Nav Seals 08 Olavs Angels Neptune Pub 3 09 - 04
Ore Dream Team Askim Dk Ore Kro G3 3 09 - 04
Corner Queens Bulls Corner Askim G3 H 03 - 10
Game Over Vikings 1 Olavs Pub Sarp 4 04 - 09
   
   
9 3/14/2023
Nav Seals 08 Vikings 1 Neptune Pub 3 06 - 07
Bulls Corner Game Over Askim G3 V 09 - 04 Game Over
Askim Dk Corner Queens Askim G3 H 06 - 07
Olavs Angels Ore Dream Team Olavs Pub Sarp 4 02 - 11 Olavs Angels
   
   
10 3/21/2023
Ore Dream Team Nav Seals 08 Ore Kro G3 3 04 - 09
Corner Queens Olavs Angels Askim G3 H 04 - 09 Corner Queens
Game Over Askim Dk Olavs Pub Sarp 4 05 - 08
Vikings 1 Bulls Corner Olavs Pub Sarp 1 02 - 11
   
   
11 3/28/2023
Nav Seals 08 Bulls Corner Neptune Pub 3 06 - 07
Askim Dk Vikings 1 Askim G3 H 02 - 11
Olavs Angels Game Over Olavs Pub Sarp 4 10 - 03
Ore Dream Team Corner Queens Ore Kro G3 3 05 - 08 Corner Queens
   
   
12 4/04/2023
Corner Queens Nav Seals 08 Askim G3 H 03 - 10
Game Over Ore Dream Team Olavs Pub Sarp 4 02 - 11
Vikings 1 Olavs Angels Olavs Pub Sarp 1 02 - 11
Bulls Corner Askim Dk Askim G3 V 09 - 04
   
   
   
    Spillefri Påske
   
   
   
13 4/18/2023
Nav Seals 08 Askim Dk Neptune Pub 3 06 - 07
Olavs Angels Bulls Corner Olavs Pub Sarp 4 04 - 09 Olavs Angels
Ore Dream Team Vikings 1 Ore Kro G3 3 04 - 09
Corner Queens Game Over Askim G3 H 03 - 10
   
   
   
    Spillefri Utsatte Kamper
   
   
    Spillefri EM
   
   
   
14 5/09/2023
Game Over Nav Seals 08 Olavs Pub Sarp 4 08 - 05 Fremskyndet
Vikings 1 Corner Queens Olavs Pub Sarp 1 13 - 00
Bulls Corner Ore Dream Team Askim G3 V 05 - 08
Askim Dk Olavs Angels Askim G3 H 01 - 12
     
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern