20.09.22 TabellReservesnitt for divisjonen er - opp til 69,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division A


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 8/23/2022
TiBull DT Romedalsgutta Docile G3 Gulv 02 - 11
Dongeriskjortene Team Duggfrisk Docile G3 Vegg 10 - 03
Mad Hatters Backflip Nellie Pub 1 01 - 12
Nederlaget Superloosers DT Nellie Pub 3 11 - 02
   
   
2 8/30/2022
Nederlaget Romedalsgutta Nellie Pub 3 05 - 08
Superloosers DT Mad Hatters Docile G3 Gulv 10 - 03
Backflip Dongeriskjortene Docile G3 Vegg 06 - 07
Team Duggfrisk TiBull DT Nellie Pub 1 05 - 08
   
   
3 9/06/2022
Romedalsgutta Team Duggfrisk Nellie Pub 3 13 - 00
TiBull DT Backflip Docile G3 Gulv 06 - 07
Dongeriskjortene Superloosers DT Docile G3 Vegg 10 - 03
Mad Hatters Nederlaget Nellie Pub 1 00 - 13
   
   
4 9/13/2022
Mad Hatters Romedalsgutta Nellie Pub 1 Utsatt Mad Hatters
Nederlaget Dongeriskjortene Nellie Pub 3 07 - 06
Superloosers DT TiBull DT Docile G3 Gulv 04 - 09
Backflip Team Duggfrisk Docile G3 Vegg 09 - 04
   
   
5 9/20/2022
Romedalsgutta Backflip Nellie Pub 3 09 - 04
Team Duggfrisk Superloosers DT Nellie Pub 1 Utsatt Team Duggfrisk
TiBull DT Nederlaget Docile G3 Gulv 09 - 04
Dongeriskjortene Mad Hatters Docile G3 Vegg 11 - 02
   
   
6 9/27/2022
Dongeriskjortene Romedalsgutta Docile G3 Vegg
Mad Hatters TiBull DT Nellie Pub 1
Nederlaget Team Duggfrisk Nellie Pub 3
Superloosers DT Backflip Docile G3 Gulv
   
   
7 10/04/2022
Romedalsgutta Superloosers DT Nellie Pub 3
Backflip Nederlaget Docile G3 Vegg
Team Duggfrisk Mad Hatters Nellie Pub 1
TiBull DT Dongeriskjortene Docile G3 Gulv
   
   
8 10/11/2022
Romedalsgutta TiBull DT Nellie Pub 3
Team Duggfrisk Dongeriskjortene Nellie Pub 1
Backflip Mad Hatters Docile G3 Vegg
Superloosers DT Nederlaget Docile G3 Gulv
   
   
9 10/18/2022
Romedalsgutta Nederlaget Nellie Pub 3
Mad Hatters Superloosers DT Nellie Pub 1
Dongeriskjortene Backflip Docile G3 Vegg
TiBull DT Team Duggfrisk Docile G3 Gulv
   
   
10 10/25/2022
Team Duggfrisk Romedalsgutta Nellie Pub 1
Backflip TiBull DT Docile G3 Vegg
Superloosers DT Dongeriskjortene Docile G3 Gulv
Nederlaget Mad Hatters Nellie Pub 3
   
   
11 11/01/2022
Romedalsgutta Mad Hatters Nellie Pub 3
Dongeriskjortene Nederlaget Docile G3 Vegg
TiBull DT Superloosers DT Docile G3 Gulv
Team Duggfrisk Backflip Nellie Pub 1
   
   
12 11/08/2022
Backflip Romedalsgutta Docile G3 Vegg
Superloosers DT Team Duggfrisk Docile G3 Gulv
Nederlaget TiBull DT Nellie Pub 3
Mad Hatters Dongeriskjortene Nellie Pub 1
   
   
13 11/15/2022
Romedalsgutta Dongeriskjortene Nellie Pub 3
TiBull DT Mad Hatters Docile G3 Gulv
Team Duggfrisk Nederlaget Nellie Pub 1
Backflip Superloosers DT Docile G3 Vegg
   
   
   
  11/22/2022
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
14 11/29/2022
Superloosers DT Romedalsgutta Docile G3 Gulv
Nederlaget Backflip Nellie Pub 3
Mad Hatters Team Duggfrisk Nellie Pub 1
Dongeriskjortene TiBull DT Docile G3 Vegg