09.05.17 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20CV17 - 200 C Ostfold Vaar 2017

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: C
Askim DK
67.6
182
123
59
+64
12
Pylse Og Stappe
67.6
182
123
59
+64
12
1016
59.9
182
109
73
+36
8
ZBulls Pukkverk
47.8
182
87
95
- 8
7
Trippel11 Mix
42.9
182
78
104
-26
5
Olavs Hellige Army
41.8
182
76
106
-30
5
Dragen Dream Team
41.2
182
75
107
-32
5
Ore Pink Ladies
31.3
182
57
125
-68
2

 

20CV17


 

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 48,99.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag er som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.


 

Division C


Week Date Home Away At Result Notes
   
1 01/10/2017
1016
Pylse Og Stappe
1016 Sarp G3 H 01 - 12
Olavs Hellige Army
Dragen Dream Team
Olavs Pub Sarp 5 07 - 06
Ore Pink Ladies
Askim DK
Ore Kro G3 H 01 - 12
ZBulls Pukkverk
Trippel11 Mix
Queens G3 Scena 06 - 07
   
2 01/17/2017
ZBulls Pukkverk
Pylse Og Stappe
Queens G3 Scena 05 - 08
Trippel11 Mix
Ore Pink Ladies
1016 Sarp G3 H 08 - 05
Askim DK
Olavs Hellige Army
Askim G3 H 10 - 03 Olavs Hellige Army
Dragen Dream Team
1016
Dragen G3 V 07 - 06
   
3 01/24/2017
Pylse Og Stappe
Dragen Dream Team
Neptune Pub 1 11 - 02
1016
Askim DK
1016 Sarp G3 H 06 - 07
Olavs Hellige Army
Trippel11 Mix
Olavs Pub Sarp 5 07 - 06
Ore Pink Ladies
ZBulls Pukkverk
Ore Kro G3 H 05 - 08
   
4 01/31/2017
Ore Pink Ladies
Pylse Og Stappe
Ore Kro G3 H 02 - 11
ZBulls Pukkverk
Olavs Hellige Army
Queens G3 Scena 09 - 04
Trippel11 Mix
1016
1016 Sarp G3 H 03 - 10
Askim DK
Dragen Dream Team
Askim G3 H 08 - 05
   
5 02/07/2017
Pylse Og Stappe
Askim DK
Neptune Pub 1 03 - 10
Dragen Dream Team
Trippel11 Mix
Dragen G3 V 07 - 06
1016
ZBulls Pukkverk
1016 Sarp G3 H 05 - 08
Olavs Hellige Army
Ore Pink Ladies
Olavs Pub Sarp 5 10 - 03
   
6 02/14/2017
Olavs Hellige Army
Pylse Og Stappe
Olavs Pub Sarp 5 05 - 08
Ore Pink Ladies
1016
Ore Kro G3 H 03 - 10
ZBulls Pukkverk
Dragen Dream Team
Queens G3 Scena 07 - 06  
Trippel11 Mix
Askim DK
1016 Sarp G3 H 03 - 10
   
7 02/21/2017
Pylse Og Stappe
Trippel11 Mix
Neptune Pub 1 10 - 03
Askim DK
ZBulls Pukkverk
Askim G3 H 09 - 04
Dragen Dream Team
Ore Pink Ladies
Dragen G3 V 10 - 03
1016
Olavs Hellige Army
1016 Sarp G3 H 10 - 03
   
8 02/28/2017
Pylse Og Stappe
1016
Neptune Pub 1 09 - 04
Dragen Dream Team
Olavs Hellige Army
Dragen G3 V 06 - 07
Askim DK
Ore Pink Ladies
Askim G3 H 12 - 01
Trippel11 Mix
ZBulls Pukkverk
1016 Sarp G3 H 05 - 08
   
9 03/07/2017
Pylse Og Stappe
ZBulls Pukkverk
Neptune Pub 1 08 - 05
Ore Pink Ladies
Trippel11 Mix
Ore Kro G3 H 06 - 07
Olavs Hellige Army
Askim DK
Olavs Pub Sarp 5 03 - 10
1016
Dragen Dream Team
1016 Sarp G3 H 11 - 02
   
10 03/14/2017
Dragen Dream Team
Pylse Og Stappe
Dragen G3 V 00 - 13 Pylse Og Stappe
Askim DK
1016
Askim G3 H 07 - 06
Trippel11 Mix
Olavs Hellige Army
1016 Sarp G3 H 09 - 04
ZBulls Pukkverk
Ore Pink Ladies
Queens G3 Scena 04 - 09
   
11 03/21/2017
Pylse Og Stappe
Ore Pink Ladies
Neptune Pub 1 07 - 06
Olavs Hellige Army
ZBulls Pukkverk
Olavs Pub Sarp 5 06 - 07
1016
Trippel11 Mix
1016 Sarp G3 H 09 - 04
Dragen Dream Team
Askim DK
Dragen G3 V 08 - 05
   
12 03/28/2017
Askim DK
Pylse Og Stappe
Askim G3 H 07 - 06
Trippel11 Mix
Dragen Dream Team
1016 Sarp G3 H 09 - 04
ZBulls Pukkverk
1016
Queens G3 Scena 02 - 11
Ore Pink Ladies
Olavs Hellige Army
Ore Kro G3 H 04 - 09
   
   
04/04/2017
   
Spillefri
EM
   
   
04/11/2017
   
Spillefri
Påske
   
   
04/18/2017
   
Spillefri
Påske/Utsatte kamper
 
   
   
13 04/25/2017
Pylse Og Stappe
Olavs Hellige Army
Neptune Pub 1 10 - 03
1016
Ore Pink Ladies
1016 Sarp G3 H 12 - 01
Dragen Dream Team
ZBulls Pukkverk
Dragen G3 V 07 - 06
Askim DK
Trippel11 Mix
Askim G3 H 11 - 02 Fremskyndet
   
   
05/02/2017
   
Spillefri
Utsatte kamper
   
   
   
14 05/09/2017
Trippel11 Mix
Pylse Og Stappe
1016 Sarp G3 H 06 - 07
ZBulls Pukkverk
Askim DK
Queens G3 Scena 08 - 05
Ore Pink Ladies
Dragen Dream Team
Ore Kro G3 H 08 - 05
Olavs Hellige Army
1016
Olavs Pub Sarp 5 05 - 08
       
       

 

 

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing