06.12.16 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20CH16 - 200 C Ostfold Host 2016

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: C
ZBulls 5
62.1
182
113
69
+44
12
Pylse Og Stappe
64.8
182
118
64
+54
11
Cowgirls
58.8
182
107
75
+32
9
ZBulls Pukkverk
47.3
182
86
96
-10
7
Olavs Hellige Army
40.7
182
74
108
-34
5
Ore Pink Ladies
39.0
182
71
111
-40
5
Trippel11 Mix
44.0
182
80
102
-22
4
Dragen Dream Team
43.4
182
79
103
-24
3

 

LeagueLeader LeagueLeader Report - Schedule Report for 20CH16 - 200 C Ostfold Host 2016


Reservesnitt for divisjonen er - opp til 48,99.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:

1. Hva heter reserven? Oppgi fullt navn. Dette gjelder også under kampen. Tast inn fullt navn på tavla, ikke bare et kallenavn.

2. Hvilket lag skal reserven spille for? Hvilket lag er spilleren egentlig registrert på?

3. Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne automatisk registrert på laget. Husk å bruke fullt navn.

4. Om en spiller ønsker å skifte lag midt i sesongen, skal de sende en søknad til spillerutvalget.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. Om en kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato? Ikke minst, HVILKET lag utsatte kampen?

2. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

3. Om en kamp ikke kan spilles på angitt spillested, gi også beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden, pliktes innrapportert til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og en formell klage bli innlevert.

Der behandles innrapporteringen fortløpende med påfølgende straffereaksjoner og rapportering til E-Dart Norge.

 


Division C

 


Week Date Home Away At Result Notes
       
1 08/29/2016        
Cowgirls Trippel11 Mix Stallen G3V 09 - 04 Fremskutt
08/30/2016        
ZBulls Pukkverk Pylse Og Stappe Queens G2 2etg V 06 - 07
ZBulls 5 Dragen Dream Team Queens G3 Scena 09 - 04 Dragen Dream Team
Ore Pink Ladies Olavs Hellige Army Ore Kro G3 H 08 - 05
       
2 09/05/2016
Cowgirls Olavs Hellige Army Stallen G3V 10 - 03 Fremskutt
09/06/2016        
Trippel11 Mix ZBulls 5 1016 Sarp G3 H 06 - 07 Zbulls 5
Dragen Dream Team ZBulls Pukkverk Dragen G3 V 05 - 08
Pylse Og Stappe Ore Pink Ladies Neptune Pub 1 09 - 04
       
3 09/13/2016
Olavs Hellige Army Pylse Og Stappe Olavs Pub Sarp 6 02 - 11
Ore Pink Ladies Dragen Dream Team Ore Kro G3 H 03 - 10  
ZBulls Pukkverk Trippel11 Mix Queens G2 2etg V 07 - 06
ZBulls 5 Cowgirls Queens G3 Scena 06 - 07
       
4 09/19/2016        
Cowgirls ZBulls Pukkverk Stallen G3V 05 - 08 Fremskutt
  09/20/2016
ZBulls 5 Olavs Hellige Army Queens G3 Scena 07 - 06
Trippel11 Mix Ore Pink Ladies 1016 Sarp G3 H 05 - 08
Dragen Dream Team Pylse Og Stappe Dragen G3 V 06 - 07
       
5 09/27/2016
Olavs Hellige Army Dragen Dream Team Olavs Pub Sarp 6 08 - 05
Pylse Og Stappe Trippel11 Mix Neptune Pub 1 12 - 01
Ore Pink Ladies Cowgirls Ore Kro G3 H 05 - 08
ZBulls Pukkverk ZBulls 5 Queens G2 2etg V 02 - 11 Fremskutt
       
6 10/04/2016
ZBulls Pukkverk Olavs Hellige Army Queens G2 2etg V 06 - 07
ZBulls 5 Ore Pink Ladies Queens G3 Scena 09 - 04
Pylse Og Stappe Cowgirls Neptune Pub 1 06 - 07
Trippel11 Mix Dragen Dream Team 1016 Sarp G3 H 08 - 05
       
7 10/11/2016
Olavs Hellige Army Trippel11 Mix Olavs Pub Sarp 6 04 - 09
Dragen Dream Team Cowgirls Dragen G3 V 01 - 12
ZBulls 5 Pylse Og Stappe Queens G3 Scena 05 - 08
Ore Pink Ladies ZBulls Pukkverk Ore Kro G3 H 10 - 03
       
8 10/18/2016
Olavs Hellige Army Ore Pink Ladies Olavs Pub Sarp 6 08 - 05
Pylse Og Stappe ZBulls Pukkverk Neptune Pub 1 11 - 02
Dragen Dream Team ZBulls 5 Dragen G3 V 06 - 07 Dragen Dream Team
Trippel11 Mix Cowgirls 1016 Sarp G3 H 05 - 08
       
9 10/25/2016
Olavs Hellige Army Cowgirls Olavs Pub Sarp 6 02 - 11
ZBulls 5 Trippel11 Mix Queens G3 Scena 08 - 05
ZBulls Pukkverk Dragen Dream Team Queens G2 2etg V 09 - 04
Ore Pink Ladies Pylse Og Stappe Ore Kro G3 H 01 - 12
       
10 11/01/2016
Pylse Og Stappe Olavs Hellige Army Neptune Pub 1 10 - 03
Dragen Dream Team Ore Pink Ladies Dragen G3 V 10 - 03
Trippel11 Mix ZBulls Pukkverk 1016 Sarp G3 H 06 - 07
Cowgirls ZBulls 5 Stallen G3V 06 - 07 Fremskutt
       
11 11/08/2016
Olavs Hellige Army ZBulls 5 Olavs Pub Sarp 6 05 - 08
ZBulls Pukkverk Cowgirls Queens G2 2etg V 07 - 06
Ore Pink Ladies Trippel11 Mix Ore Kro G3 H 05 - 08
Pylse Og Stappe Dragen Dream Team Neptune Pub 1 05 - 08
       
12 11/15/2016
Dragen Dream Team Olavs Hellige Army Dragen G3 V 05 - 08
Trippel11 Mix Pylse Og Stappe 1016 Sarp G3 H 05 - 08
Cowgirls Ore Pink Ladies Stallen G3V 06 - 07 Fremskutt
ZBulls 5 ZBulls Pukkverk Queens G3 Scena 08 - 05 ZBulls Pukkverk
       
13 11/22/2016
Olavs Hellige Army ZBulls Pukkverk Olavs Pub Sarp 6 03 - 10
Ore Pink Ladies ZBulls 5 Ore Kro G3 H 01 - 12
Dragen Dream Team Trippel11 Mix Dragen G3 V 04 - 09
Cowgirls Pylse Og Stappe Stallen G3V 05 - 08 Fremskutt
       
  11/29/2016        
Spillefri uke (Utsatte kamper)    
       
 
14 12/05/2016
Cowgirls Dragen Dream Team Stallen G3V 07 - 06 Fremskutt
  12/06/2016
Trippel11 Mix Olavs Hellige Army 1016 Sarp G3 H 03 - 10
Pylse Og Stappe ZBulls 5 Neptune Pub 1 04 - 09
ZBulls Pukkverk Ore Pink Ladies Queens G2 2etg V 06 - 07