19.04.16 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20CV16 - 200 C Ostfold Vaar 2016

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: C
Infinity
73.1
182
133
49
+84
13
Olavs Angels 3
59.3
182
108
74
+34
10
Dragen Crew
56.6
182
103
79
+24
10
Askim DK
58.2
182
106
76
+30
8
Girlpower
50.5
182
92
90
+ 2
7
Nav Seals 6
36.3
182
66
116
-50
3
Ore 6
34.1
182
62
120
-58
3
Trippel11 Babes
31.9
182
58
124
-66
2

 

20CV16 - Ostfold


 

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 48,99.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:

1. Hva heter reserven? Oppgi fullt navn. Dette gjelder også under kampen. Tast inn fullt navn på tavla, ikke bare et kallenavn.

2. Hvilket lag skal reserven spille for? Hvilket lag er spilleren egentlig registrert på?

3. Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne automatisk registrert på laget. Husk å bruke fullt navn.

4. Om en spiller ønsker å skifte lag midt i sesongen, skal de sende en søknad til spillerutvalget.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. Om en kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato? Ikke minst, HVILKET lag utsatte kampen?

2. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

3. Om en kamp ikke kan spilles på angitt spillested, gi også beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden, pliktes innrapportert til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og en formell klage bli innlevert.

Der behandles innrapporteringen fortløpende med påfølgende straffereaksjoner og rapportering til E-Dart Norge.

 


Division C


Week Date Home Away At Result Notes
1 01/05/2016
Girlpower Infinity Olavs Pub Sarp 2
02 - 11
Ore 6 Dragen Crew Ore Kro G3 V
03 - 10
Olavs Angels 3 Askim DK Olavs pub Sarp 6
07 - 06
Trippel11 Babes Nav Seals 6 Olsen Pub G3V V
02 - 11
2 01/12/2016
Nav Seals 6 Girlpower Olavs Pub Sarp 8
04 - 09
Trippel11 Babes Olavs Angels 3 Olsen Pub G3V V
03 - 10
Askim DK Ore 6 Askim G3H
11 - 02
Dragen Crew Infinity Dragen G3 V
05 - 08
3 01/19/2016
Girlpower Dragen Crew Olavs Pub Sarp 2
06 - 07
Infinity Askim DK Olsen Pub G3V V
11 - 02
Ore 6 Trippel11 Babes Ore Kro G3 V
04 - 09
Olavs Angels 3 Nav Seals 6 Olavs pub Sarp 6
11 - 02
4 01/26/2016
Olavs Angels 3 Girlpower Olavs pub Sarp 6
06 - 07
Nav Seals 6 Ore 6 Olavs Pub Sarp 8
08 - 05
Trippel11 Babes Infinity Olsen Pub G3V V
01 - 12
Askim DK Dragen Crew Askim G3H
06 - 07
5 02/02/2016
Girlpower Askim DK Olavs Pub Sarp 6
07 - 06
Askim DK
Dragen Crew Trippel11 Babes Dragen G3 V
08 - 05
Infinity Nav Seals 6 Olsen Pub G3V V
11 - 02
Ore 6 Olavs Angels 3 Ore Kro G3 V
03 - 10
6 02/09/2016
Ore 6 Girlpower Ore Kro G3 V
03 - 10
Olavs Angels 3 Infinity Olavs pub Sarp 6
06 - 07
Fremskutt
Nav Seals 6 Dragen Crew Olavs Pub Sarp 8
04 - 09
Trippel11 Babes Askim DK Olsen Pub G3V V
06 - 07
7 02/16/2016
Girlpower Trippel11 Babes Olavs Pub Sarp 2
08 - 05
Askim DK Nav Seals 6 Askim G3H
09 - 04
Dragen Crew Olavs Angels 3 Dragen G3 V
09 - 04
Infinity Ore 6 Olsen Pub G3V V
12 - 01
Fremskutt
8 02/23/2016
Infinity Girlpower Olsen Pub G3V V
07 - 06
Dragen Crew Ore 6 Dragen G3 V
09 - 04
Askim DK Olavs Angels 3 Askim G3H
05 - 08
Nav Seals 6 Trippel11 Babes Olavs Pub Sarp 8
08 - 05
9 03/01/2016
Girlpower Nav Seals 6 Olavs Pub Sarp 2
08 - 05
Olavs Angels 3 Trippel11 Babes Olavs pub Sarp 6
09 - 04
Ore 6 Askim DK Ore Kro G3 V
02 - 11
Infinity Dragen Crew Olsen Pub G3V V
11 - 02
10 03/08/2016
Dragen Crew Girlpower Dragen G3 V
05 - 08
Askim DK Infinity Askim G3H
10 - 03
Fremskutt
Trippel11 Babes Ore 6 Olsen Pub G3V V
05 - 08
Nav Seals 6 Olavs Angels 3 Olavs Pub Sarp 8
03 - 10
03/15/2016
EM
03/22/2016
EM
11 03/29/2016
Girlpower Olavs Angels 3 Olavs Pub Sarp 2
06 - 07
Ore 6 Nav Seals 6 Ore Kro G3 V
09 - 04
Infinity Trippel11 Babes Olsen Pub G3V V
13 - 00
Dragen Crew Askim DK Dragen G3 V
07 - 06
12 04/05/2016
Askim DK Girlpower Askim G3H
07 - 06
Trippel11 Babes Dragen Crew Olsen Pub G3V V
05 - 08
Nav Seals 6 Infinity Olavs Pub Sarp 8
04 - 09
Olavs Angels 3 Ore 6 Olavs pub Sarp 6
08 - 05
13 04/12/2016
Girlpower Ore 6 Olavs Pub Sarp 2
03 - 10
Infinity Olavs Angels 3 Olsen Pub G3V V
08 - 05
Dragen Crew Nav Seals 6 Dragen G3 V
11 - 02
Askim DK Trippel11 Babes Askim G3H
12 - 01
14 04/19/2016
Trippel11 Babes Girlpower Olsen Pub G3V V
07 - 06
Nav Seals 6 Askim DK Olavs Pub Sarp 8
05 - 08
Olavs Angels 3 Dragen Crew Olavs pub Sarp 6
07 - 06
Ore 6 Infinity Ore Kro G3 V
03 - 10

 

 

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing